رویدادها و تازه‌های خبری

بیست و سومین سمینار شیمی آلی ایران

۱۷-۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۴
دانشگاه کردستان

هجدهمین کنگره شیمی ایران

8-10 شهریور ماه 94
دانشگاه سمنان

هفدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران

12-14 شهریور ماه 94
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

هفتمین سمینار شیمی و محیط زیست ایران

4 - 5 شهریور 1394
دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)
آغاز پذیرش مقالات

معرفی انجمن

با توجه به اهمیت روزافزون نقش دانش شیمی و صنایع شیمیایی در بهبود زندگی کنونی جوامع بشری و ضرورت شناساندن همه جانبه این دانش و نیز اعتلاء گسترش دانش شیمی و مهندسی شیمی در امرآموزش، پژوهش و صنعت، انجمن شیمی ایران تشکیل گردیده است...

1-شورای عالی انجمن شیمی
2-اعضای هیئت مدیره انجمن شیمی
3- کمیته های تخصصی انجمن شیمی

نشریاتمجلات و نشریات انجمن شیمی ایران

همــایش‌هاکنگره‌ها، کنفرانس‌ها و سمینارهای انجمن شیمی ایران

اعضااعضای حقیقی و حقوقی انجمن شیمی ایران

اعضای حقوقی

لیست اعضای حقوقی

اعضای حقیقی

عضویت در انجمن شیمی ایران

مطالب و مقالاتآرشیو