رویدادها و تازه‌های خبری

نهمین کنفرانس ملی آموزش شیمی ایران

۶ تا ۸ شهریور ۱۳۹۵
دانشگاه زنجان

نوزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

۲۳ - ۲۵ شهریور ۱۳۹۵
دانشگاه گیلان

بیست و چهارمین سمینار شیمی آلی ایران

۵-۳ شهریورماه ۱۳۹۵
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران

۱ و ۲ شهریور ۱۳۹۵
دانشگاه تبریز

بیست و سومین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه صنعتی شریف
۹-۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

نشریاتمجلات و نشریات انجمن شیمی ایران

همــایش‌هاکنگره‌ها، کنفرانس‌ها و سمینارهای انجمن شیمی ایران

اعضااعضای حقیقی و حقوقی انجمن شیمی ایران

اعضای حقوقی

عضویت در انجمن شیمی ایران

عضویت در سایت

راهنمای عضویت

خدمات به اعضا

گوناگون