رویدادها و تازه‌های خبری

پنجمین سمینار دوسالانه کمومتریکس ایران

دانشگاه تهران
۴-۵ آذر ماه ۱۳۹۴

بیست و سومین سمینار شیمی آلی ایران

۱۷-۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۴
دانشگاه کردستان

هجدهمین کنگره شیمی ایران

8-10 شهریور ماه 94
دانشگاه سمنان

هفدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران

12-14 شهریور ماه 94
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

هفتمین سمینار شیمی و محیط زیست ایران برگزار شد

4 - 5 شهریور 1394
دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)

معرفی انجمن

    

    

    

    

     

نشریاتمجلات و نشریات انجمن شیمی ایران

همــایش‌هاکنگره‌ها، کنفرانس‌ها و سمینارهای انجمن شیمی ایران

اعضااعضای حقیقی و حقوقی انجمن شیمی ایران

اعضای حقوقی

عضویت در انجمن شیمی ایران

عضویت در سایت

راهنمای عضویت

خدمات به اعضا