رویدادها و تازه‌های خبری

اولین همایش زیست فن آوری ایران

۱۸-۱۶ اسفندماه ۱۳۹۴
پژوهشگاه ملی و مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
و پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

بیست و دومین سمینار شیمی تجزیه ایران

۶ - ۸ بهمن ماه ۱۳۹۴
تهران، پژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ایران

بیست و سومین سمینار شیمی آلی ایران برگزار شد

۱۷-۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۴
دانشگاه کردستان

معرفی انجمن

    

    

    

    

     

نشریاتمجلات و نشریات انجمن شیمی ایران

همــایش‌هاکنگره‌ها، کنفرانس‌ها و سمینارهای انجمن شیمی ایران

اعضااعضای حقیقی و حقوقی انجمن شیمی ایران

اعضای حقوقی

عضویت در انجمن شیمی ایران

عضویت در سایت

راهنمای عضویت

خدمات به اعضا