ورود اعضا

یادآوری گذرواژه

عضویت در انجمن شیمی ایران به جمع ما بپیوندید

عضویت دانشجویی Student Member

۳۰۰,۰۰۰ ۳۶۵ روز

عضویت وابسته Member

۶۰۰,۰۰۰ ۳۶۵ روز

عضویت پیوسته Member

۶۰۰,۰۰۰ ۳۶۵ روز

معرفی انجمن شیمی ایران

انجمن شیمی ایران از بدو تأسیس تاکنون درزمینه‌های مختلفی فعالیت نموده است. در سال‌های آغازین، تقریباً این فعالیت‌ها محدود به تهیه اساسنامه و تثبیت ارگان‌های انجمن و برگزاری کنگره‌ها و سمینارهای علمی بود، اما در سال‌های بعد گسترده‌تر شد. به نظر می‌آید که برگزاری کنگره‌ها و سمینارهای علمی اصلی‌ترین فعالیت انجمن و شاید بتوان گفت که پیوسته‌ترین زمینه فعالیت در انجمن بوده است.

ادامه