رویدادها و تازه‌های خبری

بیست و دومین سمینار شیمی تجزیه ایران

۶ - ۸ بهمن ماه ۱۳۹۴
تهران، پژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ایران

پنجمین سمینار دوسالانه کمومتریکس ایران

دانشگاه تهران
۴-۵ آذر ماه ۱۳۹۴

بیست و سومین سمینار شیمی آلی ایران برگزار شد

۱۷-۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۴
دانشگاه کردستان

هجدهمین کنگره شیمی ایران برگزار گردید

8-10 شهریور ماه 94
دانشگاه سمنان

معرفی انجمن

    

    

    

    

     

نشریاتمجلات و نشریات انجمن شیمی ایران

همــایش‌هاکنگره‌ها، کنفرانس‌ها و سمینارهای انجمن شیمی ایران

اعضااعضای حقیقی و حقوقی انجمن شیمی ایران

اعضای حقوقی

عضویت در انجمن شیمی ایران

عضویت در سایت

راهنمای عضویت

خدمات به اعضا