فرارسیدن دهه ی فجر،دهه ی پیروزی،دهه ی نجات از ظلمت واستثماربرعاشقان ولایت مبارک باد

رویدادها و تازه‌های خبری

بیست و سومین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه صنعتی شریف
۹-۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

هجدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران

۱۸-۱۵ اسفند ماه سال ۱۳۹۴
دانشگاه تهران-هتل ارم کیش

اولین همایش شیمی زیست فن آوری ایران

۱۸-۱۶ اسفندماه ۱۳۹۴
پژوهشگاه ملی و مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
و پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

بیست و دومین سمینار شیمی تجزیه ایران

۶ - ۸ بهمن ماه ۱۳۹۴
تهران، پژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ایران

نشریاتمجلات و نشریات انجمن شیمی ایران

همــایش‌هاکنگره‌ها، کنفرانس‌ها و سمینارهای انجمن شیمی ایران

اعضااعضای حقیقی و حقوقی انجمن شیمی ایران

اعضای حقوقی

عضویت در انجمن شیمی ایران

عضویت در سایت

راهنمای عضویت

خدمات به اعضا

گوناگون