نمایندگان انجمن در دانشگاههای کشور

 

 

لیست نمایندگان انجمن شیمی ایران در دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

Email

۱   دکتر مهدی ابوالقاسمی مراغه       mehdiabolghasemi@gmail.com
۲   دکتر  حبیب اله اسکندری محقق اردبیلی H_eskandari2001@yahoo.com
۳   دکتر محسن بهپور کاشان  m.behpour@kashanu.ac.ir
۴   دکتر مرتضی بهرام ارومیه  Morteza.bahram@gmail.com
۵   دکتر حمید بیضائی زابل Hamidchem@yahoo.com
۶   دکتر ناهید پوررضا شهید چمران اهواز  npourreza@yahoo.com
۷   دکتر آزاده تجردی علم و صنعت tajarodi@iust.ac.ir
۸   دکتر زهرا جمشیدی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران Na.jamshidi@ccerci.ac.ir
۹   دکتر مهران جوان بخت صنعتی امیرکبیر mehranjavanbakht@gmail.com
۱۰   دکتر محمد جوشقانی رازی کرمانشاه  mjoshaghani@razi.ac.ir
۱۱   دکتر حمید خانمحمدی اراک h_khanmohammadi@arak.ac.ir
۱۲   دکتر رضا خلیفه صنعتی شیراز khalife@stech.ac.ir
۱۳   دکتر بهزاد رضائی  صنعتی اصفهان rezaei@cc.uit.ac.ir
۱۴   دکتر مهدی رضائی صامتی ملایر Mrsameti@gmail.com
۱۵   دکتر مجید رضائی والا صنعتی همدان mrezaeivala@gmail.com
۱۶   دکتر ذوالفقار رضوانی شهید مدنی آذربایجان z_rezvani@yahoo.com
۱۷   دکتر راضیه رضوی جیرفت r.razavi@ujiroft.ac.ir
۱۸   دکتر محمد کاظم رفوئی تربیت معلم تهران  Rofouei_mk@yahoo.com
۱۹   دکتر لطفعلی سقط فروش پیام نور- واحد خوی saghatforoush@gmail.com
۲۰   دکتر مجید سلیمانی  بین المللی امام خمینی (ره)- قزوین m-soleimani@hotmail.com
۲۱   دکتر اردشیر شکرالهی یاسوج ashokrollahi@mail.yu.ac.ir
۲۲   دکتر مرتضی شیری الزهراء mshiri@alzahra.ac.ir
۲۳   دکتر فرهاد شیرینی گیلان shirini@guilan.ac.ir
۲۴   دکتر صادق صالح زاده بوعلی سینا-همدان saleh@basu.ac.ir
۲۵   دکتر شهرام صیدی صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی s.seidi@kntu.ac.ir
۲۶   دکتر رضا طیبی حکیم سبزواری rtayebee@sttu.ac.ir
۲۷   دکتر شهریار عباسی ایلام Abosina2000@yahoo.com
۲۸   دکتر رسول عبداله میرزائی شهید رجائی mirzai_r@yahoo.com
۲۹   دکتر مهدی عسگری سازمان انرژی اتمی -----
۳۰   دکتر عبدالعلی علیزاده تربیت مدرس aalizadeh@modares.ac.ir
۳۱   دکتر علی عموزاده سمنان aliamoozadeh@yahoo.com
۳۲   دکتر رضا فارغی علمداری  صنعتی مالک اشتر -----
۳۳   دکتر محمد حسین فاطمی مازندران mhfatemi@umz.ac.ir
۳۴   دکتر علیرضا فخاری زواره شهید بهشتی a-zavareh@sbu.ac.ir
۳۵   دکتر میر علی فرج زاده تبریز mafarajzadeh@yahoo.com
۳۶   دکتر بهرام قنبری صنعتی شریف ghanbari@sharif.edu
۳۷   دکتر رئوف قوامی کردستان rghavami2000@yahoo.com
۳۸   دکتر بابک کریمی مرکزتحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان karimi@iasbs.ac.ir
۳۹   دکتر غلامحسین گریوانی دامغان grivani@du.ac.ir
۴۰   دکتر خسرو محمدی خلیج فارس khmohammadi@pgu.ac.ir
۴۱   دکتر محمد صدیق مرتضوی هرمزگان Mseddiq1@yahoo.com
۴۲   دکتر حسین مظاهری گلستان mmazaharitehrani@yahoo.co
۴۳   دکتر مجتبی موسوی امام حسین (ع) Smmoosavi26@yahoo.com
۴۴   دکتر فریبرز مومن بیک اصفهان f.momen@chem.ui.ac.ir
۴۵   دکتر مسعود میرزائی فردوسی مشهد mirzaeesh@um.ac.ir
۴۶   دکتر مهدی میرزائی صنعتی شاهرود mmirzaee@shahroodut.ac.ir
۴۷   دکتر محمد علی ناصری بیرجند malinasseri@yahoo.com
۴۸   دکتر سید مسعود نبوی زاده شیراز nabavizadeh@yahoo.com
۴۹   دکتر پرویز نوروزی تهران norouzi@khayam.ut.ac.ir
۵۰   دکتر میثم نوروزی فر سیستان و بلوچستان mnoroozifar@chem.usb.ac.ir
۵۱   دکتر ابراهیم نوروزیان شهید باهنر کرمان e_noroozian@mail.uk.ac
۵۲   دکتر مرتضی واحد پور زنجان vahed@znu.ac.ir
۵۳   دکتر رسول وفازاده یزد Rvafazadeh@yazdun.ac.ir
۵۴   دکتر سید پیمان هاشمی لرستان Payman_hashemi@yahoo.com
۵۵ دکتر راضیه رضوی پاریزی جیرفت r.razavi@ujiroft.ac.ir
۵۶ ----- آزاد اسلامی -----