۰۸آذر۱۳۹۴

بیست و سومین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

۷ و ۸ بهمن ۱۳۹۴

نجمه خرمیکنفرانس ها و سمینار ها۸ آذر ۱۳۹۴ بیشتر بخوانید
۰۷مهر۱۳۹۴

4th International Congress on
Nano Science and Nanotechnology

Kuala Lumpur, Malaysia, January 28-29, 2016

نجمه خرمیکنفرانس ها و سمینار ها۷ مهر ۱۳۹۴ بیشتر بخوانید
۱۷شهریور۱۳۹۴

ششمین کنفرانس بین­ المللی نانوساختارها

17 الی 20 اسفند 1394

نجمه خرمیکنفرانس ها و سمینار ها۱۷ شهریور ۱۳۹۴ بیشتر بخوانید
۱۹مرداد۱۳۹۴

XXIV Congress and General Assembly of the International Union of Crystallography 2017

21st to 28th August 2017, Hyderabad, India

نجمه خرمیکنفرانس ها و سمینار ها۱۹ مرداد ۱۳۹۴ بیشتر بخوانید