۰۳مرداد۱۳۹۴

سی و هشتمین همایش شیمی نیروگاههای ایران

زمان: ۲۸ و ۲۹ مهر ماه ۹۴

نجمه خرمیکنفرانس ها و سمینار ها۳ مرداد ۱۳۹۴ بیشتر بخوانید
۰۳خرداد۱۳۹۳

نمایش مستند شگفت انگیز شیمی حیات

نجمه خرمیکنفرانس ها و سمینار ها۳ خرداد ۱۳۹۳ بیشتر بخوانید
۰۵بهمن۱۳۹۲

5th International Conference and Exhibition on Analytical & Bioanalytical Techniques

نجمه خرمیکنفرانس ها و سمینار ها۵ بهمن ۱۳۹۲ بیشتر بخوانید
۲۷آبان۱۳۹۲

همایش ملی سنجش علم

7 و 8 اسفند ماه 92
دانشگاه اصفهان

نجمه خرمیکنفرانس ها و سمینار ها۲۷ آبان ۱۳۹۲ بیشتر بخوانید
۱۱آبان۱۳۹۲

همایش شیمی نیروگاه

زمان : 1 و 2 بهمن ماه 92
دانشکده مهندسی شیمی شیراز

نجمه خرمیکنفرانس ها و سمینار ها۱۱ آبان ۱۳۹۲ بیشتر بخوانید