ششمین سمینار و کارگاه شیمی نظری و محاسباتی

۱۳ و ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۵
پژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ایران

بیشتر ...

نخستین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی

۱۳ و ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۵
دانشگاه جیرفت

بیشتر ...


پنجمین دوره طلایی فناوری نانو

4 و 5 آذر ماه 1395
انستیتو پاستور ایران - تهران

بیشتر ...