معرفی کتاب

شیمی آلی آزمایشگاهی در دو جلد

نوشته:جان سی گیلبرت، استفان اف مارتین
ترجمه: دکتر عباس تیموری، حسین اعتدالی حبیب آبادی

ادامه ...

پلیمرهای معدنی و آلی فلزی

تالیف:دکتر زهرا شریعتی نیا
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه ...

سنتیک،ترمودینامیک ومکانیسم واکنشهای معدنی

تالیف: دکتر زهرا شریعتی نیا
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه ...

نانوزیست فناوری:مبانی و کاربردها

مولفین: دکتر زهرا شریعتی نیا
دکتر فرامرز افشار طارمی

ادامه ...

نانوفناوری اصول و کاربردها

تالیف: سولابهاکی. کولکارنی
ترجمه: دکتر زهرا شریعتی نیا

ادامه ...

کاربرد کامپیوتر در شیمی

مولفان:دکتر عبدالحسین ناصری،دکتر سیدرضا نبوی،دکتر مهتاب پیروزمند و سرکارخانم ساحله شیخی زاده میزان

ادامه ...

شیمی سبز آشنایی مقدماتی

نوشته:مایک لانکستر
ترجمه: طاهر رحیمی اقدم، حبیب مهری زاده، دکتر زهرا شریعتی نیا، حمیدسلیمان زاده

ادامه ...

شیمی فیزیک معدنی (1)

تالیف: دکتر امیر شکوه سلجوقی

ادامه ...

اوربیتال های مولکولی کمپلکس های فلزی واسطه

نوشته:ایوژان
ترجمه:دکتر لطفعلی سقط فروش و دکتر رباب لطفی

ادامه ...

طراحی مولکولی

مترجم: دکتر جهانبخش قاسمی

ادامه ...